замен.насоса,задвижки у сист.отоп.,п.Липки,Школа. (2)